آیا افرادی که برای مدیریت واحدهای سازمان انتخاب کرده ایم برای این کار مناسبند؟

سنجش مدیران سازمان شما

رهبری هوشمند یکی از رویکردهایی است که صاحبنظران حوزه مدیریت به تازگی به آن توجه کرده اند؛ بنابراین، با توجه به نظریه های رهبری در الگوهای جدید تلاش می شود تا از زاویه خلاق و هوشمند به پدیده رهبری نگریسته شود ...

تیر 31, 1400     1298 نفر

این سامانه به مدیریت منابع انسانی امکان می دهد کارکنان رده های گوناگون را از طریق تست های «خود ارزیابی» و «ارزیابی از سوی دیگران» بررسی و توان سنجی نماید. این سامانه بر مبنای ابزار بین المللی LPI طراحی و پیاده سازی گردیده است. لذا نتایج حاصله از اعتبار علمی بسزایی برخوردار می باشد.
ابزار سنجش عملکرد رهبری در سازمان Leadership Practice Inventory (LPI) توسط Kouzes و Posner و براساس جمع‌آوری نتایج حاصل از بررسی و مطالعه هزاران رهبر سازمانی در سطح دنیا به‌دست آمده است. بدون شک می‌توان گفت یکی از معتبرترین و قابل استنادترین روش‌ها برای اندازه‌گیری عملکرد رهبران سازمانی همین ابزار است.
حاصل پژوهش و مطالعه بعد از حدود سه دهه بر افراد، تیم‌های کاری و سازمان‌ها نشان می‌دهد رهبری سازمانی یک توانایی رفتاری اکتسابی است و افراد می‌توانند با درک اقدامات و ویژگی‌های اصلی این قابلیت را در خود بهبود بخشند. ابزار LPI، ابزار معتبری است که با استفاده از آن، پنج ویژگی اصلی رهبران، توسط آن اندازه‌گیری شده و مولفه‌های اصلی سطح تعهد، التزام و رضایت رهبران سنجش می‌شوند.
براساس این ابزار، رهبران دارای پنج شایستگی اصلی و مشترک هستند:
1. الگوی راه هستند.
2. الهام بخش هستند و چشم‌انداز مشترک تعریف می‌کنند.
3. فرآیندها را به چالش می‌کشند.
4. کارکنان را توانمند می‌سازند.
5. تشویق و قدردانی می‌کنند.
ابزار LPI با استفاده از پرسش‌های کلیدی، این پنج شایستگی فوق را اندازه‌گیری می‌کند. LPI در حقیقت یک پرسشنامه 360 درجه است که توسط خود فرد و ذی‌نفعان اصلی وی (شامل مافوق مستقیم، افراد هم‌رده و زیردستان) تکمیل می‌شود و نتایج حاصل از آن وضعیت فرد در این پنج شایستگی را نشان می‌دهد. با استفاده از نتایج حاصله می‌توان با دقت هرچه بیشتر نقاط بهبود هر فرد را در این پنج شایستگی شناسایی و براساس آن برنامه توسعه فردی با کمک خود فرد تهیه و اجرا شود.

نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی:
نظرات کاربران