طراحی و تولید نرم افزار

نرم افزارها و سامانه های سفارشی اینترنتی

اساساً پالیز یک شرکت خدمات محور است و حتی تولیداتش در قالب محصول به مشتریان ارائه نمی‌گردد. در این میان عبارت «خدمات مدیریت شده» مفهومی کلیدی است ؛ معنای کلی این سیاست آن است که اولاً تولید نرم افزارها برای مشتریان به صورت کاملاً سفارشی و بر اساس نیازسنجی برآمده از شرایط بومی و سازمانی آن مشتری توسعه می‌یابد، ثانیاً خدمات پشتیبانی سطح بندی شده، مطابق نیاز و نظر کارفرما، به گونه‌ای تعریف و عملیاتی می‌گردد که عملاً آن سازمان را در خصوص نیاز مطرح شده، کاملاً تأمین و کلیۀ دغدغه‌های مربوط به آن را بر طرف نماید.
قطعاً آغاز چنین فرآیندی با یک فاز شناسایی و نیاز سنجی خواهد بود که مشترکاً توسط کارشناسان دو مجموعه اجرا خواهد شد. این گام اول عمدۀ پروژه‌های خدماتی پالیز است و کمک می‌کند تا آن لباس، بر قامت سازمان مشتری کاملاً اندازه و مناسب دوخته شود.

همچنین شفافیت روند پروژه یکی دیگر از ویژگی‌های مدیریتی شرکت پالیز در ارائۀ خدمات است. این ویژگی کمک می کند تا روند گنگ تولید به شکل شفاف و با حداقل خطا و در سریع ترین زمان ممکن پیش برود. مشتری کاملا در روند تولید قرار گرفته و محصول نهایی کاملا مطابق با نیاز مشتری باشد.
یکی از تکنیکهای پیاده سازی این روند کاری شفاف، ارائه پروتوتایپ به مشتری قبل از نوشتن کدها و انجام عملیات رفع اشکال قبل از کد نویسی است.

طراحی و تولید نرم افزار

ایده پردازی، طراحی و تولیدRFP نرم افزارها

RFP مستندی است که قبل از آغاز یک پروژه تولید می‌شود به منظور ارائه اطلاعات و فراهم نمودن شرایط مورد نیاز آن. این مستند غالباً شامل بیان اهداف، داشته ها، خواسته ها، محدودیت ها و شرایط انجام پروژه خواهد بود. در نتیجه، این مستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مهمترین و بزرگترین RFPهای تولید شده در شرکت پالیز مربوط به نرم افزار مدیریت املاک بانک مسکن است که ۲۰۰ ساعت جلسه فنی بین کارشناسان شرکت پالیز و مهندسان اداره ساختمان بانک مسکن تولید گردید. این نرم افزار هم اکنون توسط مهندسان و کارکنان بانک مسکن در حال بهره برداری است.

 • شناخت واقعی نیازهای پروژه
 • دریافت اطلاعات درست و دلخواه در رابطه با نیازهای اعلام شده
 • تخمین درست هزینه و زمان پروژه
 • امکان مقایسه بهتر و ساده تر پیشنهادهای دریافت شده
 • کمک به اخذ تصمیم آگاهانه
 • کاهش مخاطرات پروژه
 • کاهش شکایات احتمالی آتی پروژه
 • کمک به انجام پروژه در یک تشکیلات اجرایی مناسب و منسجم
 • نشانه جدیت کارفرما در انجام پروژه
 • دریافت پیشنهادات تکمیلی و اضافی از پیشنهاد دهندگان
 • کمک به تنظیم پیمان نامه منطبق با نیازهای اعلام شده

 • به ابهامات سریعاً پاسخ داده شود
 • سوالات به دقت بررسی شود
 • به پیامدها به دقت توجه شود
 • پیامدهای قانونی به دقت تشریح شود تا پیشنهاد دهندگان کاملاً از آن مطلع گردند
 • مراجع حل اختلاف مشخص شود
 • نقاط شاخص پیشرفت (Mile Stone) پروژه تعیین شوند
 • زمان و نحوه پرداخت ها مشخص شود
 • قرارداد خام در اختیار پیشنهاد دهندگان قرارگیرد

 • شناخت نیازهای پروژه
 • تهیه و تنظیم RFP
 • ارسال RFP برای اشخاص واجد شرایط
 • برپایی جلسات پرسش و پاسخ برای اشخاص
 • دریافت پیشنهادها از اشخاص

rfp

بخش اصلی یک RFP

rfp

1بخش اداری و اجرایی

2بخش فنی

3بخش مدیریتی

4بخش قیمت

5پیوست ها

 • ضوابط و نحوه ارزیابی پیشنهادها
 • قوانین و مقررات حاکم بر پروژه
 • دستورالعمل جلسه پرسش و پاسخ
 • تیم تهیه کننده RFP

 • پردازشهای اصلی بیان شوند
 • ورودی های پردازشهای اصلی
 • خروجی های پردازش های اصلی
 • نحوه نگهداری داده ها
 • میزان و حجم پردازش داده ها
 • تعداد کاربران
 • سکوهای سخت افزاری
 • سکوهای نرم افزاری

 • طرح مدیریت پروژه
 • زمانبندی پروژه
 • روش طراحی، توسعه و پیاده سازی
 • چگونگی استقرار تیم پروژه
 • چگونگی تحویل و نصب و راه اندازی
 • روش آزمون پذیرش
 • چگونگی آموزش
 • چگونگی پشتیبانی
 • روش مستند سازی فرآورده های پروژه

 • قیمت پیشنهادی نباید صرفا به بیان یک عدد ختم گردد، بلکه باید با آنالیز کامل همراه باشد
 • ساختار و آنالیز قیمت باتوجه به نوع پروژه می تواند متفاوت باشد