درباره ما

   

درباره ما

شرکت فن آوران ارتباطات پالیز که در اوایل سال 1381 تأسیس گردید، هم اکنون یکی از شر کت های پیشرو در زمینه ارائه محصولات نرم افزاری تحت وب و راهکارهای اختصاصی فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای کسب و کار مبتنی بر اینترنت می باشد. این شرکت با بکارگیری مدل ها و متدولوژی های منحصر به فرد و بهرمندی از کارشناسان مجرب و متخصص، خدماتی را به مشتریان خود ارائه می نماید که به لحاظ هزینه، اثربخش و از نظر تکنولوژی، برتر می باشند.
شرکت فن آوران ارتباطات پالیز با تمرکز بر روی توسعه نرم افزارهای تحت وب، اقدام به تولید زیرساخت نرم افزاری نموده است که ایجاد، توسعه، یکپارچه سازی و مدیریت برنامه های کاربردی تحت وب را بسیار آسان می سازد. 

چشم انداز ما

ما یک شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری هستیم که نیازهای کسب و کار امروز و فردا را تأمـــین می کنیم. شرکت ما از طریق عملیات اخلاقی، پاسخگو و ســـودآور تلاش دارد تا محیط کاری رضایت بخشی را برای کارکنان، خدمــات بی دریغ برای مشــتریان، ارزش افـــزوده برای سهامــداران و روحیه مسئولیــت پذیری مشــترک بــرای جامعه فراهم سازد. 

 • ما کسب و کارمان را با مشتریان و در بازار، منصفانه و منسجم اداره می کنیم
 • ما از رفتار منصفانه و عـــادلانه با کارکنان مان اطمینان حاصل می کنیم
 • ما اطلاعات کامل و صحیح برای سهامداران مان فراهم می کنیم
 • عمل به ارزش های مان را در جامعه دنبال می کنیم

 • انتظارات مشتریان مان را شناسایی کرده و تعهدات مان را در زمان معین انجام می دهـیم
 • تعهدات مان را نسبت به ســهامداران انــجام خواهیم داد
 • مشــارکت کارکنان مان را در ارائه خدمات به جامعه تشـویق خواهیم کرد

 • برای مشتریان خدماتی ارائه خواهیم کرد که به لحاظ هزینه، اثربخش و به لحاظ تکنولوژی برتر باشد
 • نوآوری شخصی و فرصت سازی را برای کارکنان مان تشــویق می کنیم
 • بازده سرمایه قابل قـبولی را برای سهامداران مان ایجاد خواهیم کرد
 • با مشارکت شخصی خود سبب تحکیم مبانی اجتماع خواهیم شد

پالیز - paliz