مشتریان

بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
یکی از قدیمی ترین مشتری های پالیز می باشد و در طی این سالهای با همکاری خوبی که در راستای پشتیبانی و اجرا طرح های مختلف، در سال 1399 تصمیم گرفته شد تا سایت رفاه کارگران با یک تغییر در پوسته گرافیکی و عملکرد قوی تر برای نسل آینده این عملکرد را به خوبی انجام بدهیم

وبسایت بانک رفاه

بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران

بانک سپه

بانک سپه

بانک قرض الحسنه رسالت

بانک قرض الحسنه رسالت

سامانه بتا / بانک رفاه

سامانه بتا / وابسته به بانک رفاه

اینترانت بانک سپه

اینترنت بانک سپه

سامانه جامع پاسخگویی به شکایات بانک سپه

سامانه جامع پاسخگویی به شکایات بانک سپه

کالاکارت / بانک مهر ایران

کالاکارت / بانک مهر ایران

سامانه جذب بانک رفاه

سامانه جذب بانک رفاه

سامانه برداشت پرونده سپه

سامانه برداشت پرونده بانک سپه

ساجام بانک مسکن

ساجام بانک مسکن

صندوق قرض الحسنه جام جم

صندوق قرض الحسنه جام جم

سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان اقتصاد اسلامی ایران

سازمان اقتصاد اسلامی ایران

اتاق تعاون ایران

اتاق تعاون ایران

پتروشیمی خلیج فارس (آپادانا)

پتروشیمی خلیج فارس (آپادانا)

شرکت دخانیات تهران

شرکت دخانیات تهران

دانشگاه یزد

دانشگاه یزد

دانشگاه گیلان

دانشگاه گیلان

رایانه خدمات امید

رایانه خدمات امید

سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه

سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه

گروه مالی کیمیا

گروه مالی کیمیا

نیروگاه و سد دز

نیروگاه و سد دز

تامین سرمایه ملت

تامین سرمایه ملت

گروه مالی ملت

گروه مالی ملت

سامانه سرمایه گذاری آسمان

سامانه سرمایه گذاری آسمان

فراسود / تامین سرمایه ملت

فراسود / تامین سرمایه ملت

پتروشیمی مارون

پتروشیمی مارون

تالاب قره قشلاق

تالاب قره قشلاق

تالاب قوری گل

تالاب قوری گل

تالاب سولدوز

تالاب سولدوز

تالاب نوروزلو

تالاب نوروزلو

فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

دانش آموختگان دانشگاه یزد

دانش آموختگان دانشگاه یزد

درس افزار دانشگاه یزد

درس افزار دانشگاه یزد

تیپاکس

تیپاکس

بیمه سامان

بیمه سامان

بنیاد دانش

بنیاد دانش

شرکت مبنا کارت آریا

شرکت مبنا کارت آریا

فاپا

فاپا

میبیا

میبیا

فرآورده های دیرگداز

فرآورده های دیرگداز

بروکس

بروکس

شرکت دمنده

شرکت دمنده

اتو24

اتو24

شبکه ملی سازمان های مردم نهاد حوزه ایدز

شبکه ملی سازمان های مردم نهاد حوزه ایدز

فروشگاه فکرانه

فروشگاه فکرانه

بیمارستان آریا

بیمارستان آریا

دفتر وکالت کرم بخش

دفتر وکالت کرم بخش

کلینیک بیمه

کلینیک بیمه

ایمن مال / سازمان آتشنشانی

ایمن مال / سازماان آتشنشانی

Recovery Tech / Canada

Recovery Tech

GoldenFr8

GoldenFr8

peut le faire

peut le faire

گروه صنعتی بستانچی

گروه صنعتی بستانچی

S&P

S&P

امید تجارت

امید تجارت

فارمال

فارمال

سامان تدبیر

سامان تدبیر

مرکز تحقیقات چشم

مرکز تحقیقات چشم

بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران

بانک سپه

بانک سپه

بانک قرض الحسنه رسالت

بانک قرض الحسنه رسالت

سامانه بتا / بانک رفاه

سامانه بتا / وابسته به بانک رفاه

اینترانت بانک سپه

اینترنت بانک سپه

سامانه جامع پاسخگویی به شکایات بانک سپه

سامانه جامع پاسخگویی به شکایات بانک سپه

کالاکارت / بانک مهر ایران

کالاکارت / بانک مهر ایران

سامانه جذب بانک رفاه

سامانه جذب بانک رفاه

سامانه برداشت پرونده سپه

سامانه برداشت پرونده بانک سپه

ساجام بانک مسکن

ساجام بانک مسکن

صندوق قرض الحسنه جام جم

صندوق قرض الحسنه جام جم

سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان اقتصاد اسلامی ایران

سازمان اقتصاد اسلامی ایران

اتاق تعاون ایران

اتاق تعاون ایران

پتروشیمی خلیج فارس (آپادانا)

پتروشیمی خلیج فارس (آپادانا)

شرکت دخانیات تهران

شرکت دخانیات تهران

دانشگاه یزد

دانشگاه یزد

رایانه خدمات امید

رایانه خدمات امید

سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه

سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه

گروه مالی کیمیا

گروه مالی کیمیا

نیروگاه و سد دز

نیروگاه و سد دز

تامین سرمایه ملت

تامین سرمایه ملت

گروه مالی ملت

گروه مالی ملت

سامانه سرمایه گذاری آسمان

سامانه سرمایه گذاری آسمان

فراسود / تامین سرمایه ملت

فراسود / تامین سرمایه ملت

پتروشیمی مارون

پتروشیمی مارون

تالاب قره قشلاق

تالاب قره قشلاق

تالاب قوری گل

تالاب قوری گل

تالاب سولدوز

تالاب سولدوز

تالاب نوروزلو

تالاب نوروزلو

فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

دانش آموختگان دانشگاه یزد

دانش آموختگان دانشگاه یزد

درس افزار دانشگاه یزد

درس افزار دانشگاه یزد

تیپاکس

تیپاکس

بیمه سامان

بیمه سامان

بنیاد دانش

بنیاد دانش

شرکت مبنا کارت آریا

شرکت مبنا کارت آریا

فاپا

فاپا

میبیا

میبیا

فرآورده های دیرگداز

فرآورده های دیرگداز

بروکس

بروکس

شرکت دمنده

شرکت دمنده

اتو24

اتو24

فروشگاه فکرانه

فروشگاه فکرانه

بیمارستان آریا

بیمارستان آریا

دفتر وکالت کرم بخش

دفتر وکالت کرم بخش

کلینیک بیمه

کلینیک بیمه

ایمن مال / سازمان آتشنشانی

ایمن مال / سازماان آتشنشانی

Recovery Tech / Canada

Recovery Tech

GoldenFr8

GoldenFr8

peut le faire

peut le faire

گروه صنعتی بستانچی

گروه صنعتی بستانچی

S&P

S&P

امید تجارت

امید تجارت

فارمال

فارمال

سامان تدبیر

سامان تدبیر

تدبیر تهران

تدبیر تهران

مرکز تحقیقات چشم

مرکز تحقیقات چشم